In English   In Russian

 Knyga 2011 m.


„KARPINIAI – SAVĘS PAIEŠKA“

 
Autorė: Laimutė Fedosejeva

Kalba: lietuvių, anglų, rusų
Puslapių sk.: 160
Iliustracijų: 186
ISBN: 978-609-408-166-8
Spausdino: UAB „Grafija“
2011 m.

Skiriu mano mieliesiems tėvams –
Romualdai ir Leonui BenešiūnamsJeigu norite įsigyti, rašykite..


Nuoširžiai dėkoju Vigytui Balčiūnui, Reginai Bekiukevičienei, Juliui Gudinui, Jonui Jagminui, Aleksandrui Košel, habil. dr. prof. Irenai Reginai Merkienei, Marytei ir Albertui Pundžiems, Larisai Rudenko, Tatjanai Turovcevai, mano šeimai ir visiems, palaikiusiems šio albumo leidybą.