In English   In Russian

 Kolegų svetainė

NIJOLĖ JURĖNIENĖ

Nijolė Jurėnienė

(g. 1943 01 03 Panevėžyje)
Gyvena ir kuria Vilniuje. LTS narė nuo 1968 m. Kultūros ministerijos premijos laureatė. Autorė surengė 27 personalines parodas Vilniuje. Menininkės kūrinių įsigijo Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos nacionalinis muziejus, Kauno M.K. Čiurlionio dailės muziejus. Nemažai autorės kūrinių yra įsigiję Europos ir Amerikos šalių kolekcionieriai. N.Jurėnienės kūryba buvo apibendrinta knygoje „Tradicija šiuolaikinėje lietuvių dailėje“ (sudarė J.Kudirka). Apie autorę rašė Lietuvos, Ukrainos, Rusijos, Lenkijos, Vokietijos spauda. Autorės kūryba pristatoma albume „Pasaulio popieriaus karpiniai“ (sudarė F.Marcinkas, 1995), paskelbė knygą „Karpiniai“ (sudarė J. Daniliauskienė, N. Jurėnienė, 1980).


Atgal