In English   In Russian

 Kolegų svetainė

REGINA MERKIENĖ

(g. 1937 02 14 Kaune)
Gyvena ir kuria Vilniuje. Profesorė humanitarinių m. daktarė. LTS narė nuo 1984 m.
Autorė surengė 2 personalines parodas Vilniuje (1987, 1997), jos kūryba eksponuojama respublikinėse ir tarptautinėse parodose. Menininkės kūryba buvo eksponuota Baltarusijoje, Lenkijoje, Vokietijoje. Apie autorę ne kartą rašė respublikinė spauda. R. Merkienė paskelbė kelis šimtus straipsnių istorijos, etnografijos klausimais Lietuvos ir užsienio spaudoje, keletą knygų. Paskelbta autorės darbų ir leidinių apie ją bibliografija: „Regina Merkienė: Bibliografinė rodyklė“ (sudarė V.Milius, 1987). Išleistas prospektas „Regina Merkienė“ (sudarė F. Marcinkas, 1987). Menininkės kūryba įtraukta į leidinį „Pasaulio popieriaus karpiniai“ (sudarė F. Marcinkas, 1995).Atgal